Sobre nosaltres


Arquitectes per l’Arquitectura és una associació de professionals sense ànim de lucre que neix el 2011 sota la iniciativa d’un grup d’arquitectes en actiu i amb una estreta relació amb la docència, que comparteixen una sèrie d’inquietuds i interessos comuns i que creuen en l’Arquitectura com a eina de progrés i com a fidel reflex cultural de la societat que la fa possible.

Amb aquesta intenció, la voluntat de l’associació és destacar els valors passats, presents i futurs de l’Arquitectura, valorant l’interès que històricament ha despertat a Catalunya, i es constitueix com una plataforma d’opinió i acció amb la voluntat de acollir tots aquells arquitectes compromesos amb les següents idees fundacionals:

L’Arquitectura entesa com un bé d’interès comú, conscient de la seva dimensió social i posant en evidència les seves aportacions, coneixements i actituds.

L’Arquitectura entesa com un fet cultural, concebuda a partir d’un discurs que va més enllà de la immediatesa en que sovint es formulen els encàrrecs  i les diferents realitats construïdes. Posar en valor l’arquitectura catalana, i la cultura arquitectònica en general.

L’Arquitectura i la seva relació amb el món del coneixement i la docència, reforçant els vincles entre la tasca de l’arquitecte i l’ensenyament de l’arquitectura. L’heterogeneïtat dels múltiples centres que s’ofereixen a l’estudiant universitari en quant a tradició, quantitat i qualitat del professorat, i objectius de la docència, exigeix una millor informació pública i una avaluació continuada.

L’Arquitectura i la seva problemàtica professional, redefinint el paper de l’arquitecte on projecte i direcció d’obra son dues cares de la mateixa realitat, necessàries per obtenir la qualitat del seu treball. La imprescindible necessitat de procedir a una reforma en profunditat de l’enfocament i el desenvolupament dels concursos d’arquitectura, així com identificar els cada vegada més necessaris lligams amb el món industrial.